Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Trưởng Nguyễn 's Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những thông tin mới nhất về làng công nghệ. Chia sẻ những thủ thuật, những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và truyền thông.

Trưởng Nguyễn 's Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những thông tin mới nhất về làng công nghệ. Chia sẻ những thủ thuật, những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và truyền thông.

Trưởng Nguyễn 's Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những thông tin mới nhất về làng công nghệ. Chia sẻ những thủ thuật, những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và truyền thông.

Trưởng Nguyễn 's Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những thông tin mới nhất về làng công nghệ. Chia sẻ những thủ thuật, những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và truyền thông.

Trưởng Nguyễn 's Blog

Chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những thông tin mới nhất về làng công nghệ. Chia sẻ những thủ thuật, những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và truyền thông.

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Hướng dẫn DNS domain về Blogspot

Đăng ký 1 cái DNS trung gian ví dụ PAVietNam tại:
https://dotvn.pavietnam.vn/register.php

Mấy cái name Server bạn điền:
ns1.pavietnam.vn & ns2.pavietnam.vn

Sau đó cấu hình DNS tại PaVietNam như hình:Bước tiếp theo bạn vào Blogspot vào Cài Đặt và sửa domain.blogspot.com thành domain của bạn muốn trỏ về.
Thay blog.kenjivn.net thành domain bạn muốn trỏ về Blogspot

Have Fun.