Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Hướng dẫn tạo subdomain ảo với .htaccess


Tạo subdomain ảo giúp chúng ta có thể tạo các trang như
user.xtgem.com, user.wordpress.com mà không cần dùng đến cPanel để tạo từng cái như thông thường.
Bắt đầu, các bạn vào trang dns trung gian đang dùng (ở đây gavn dùng sitelutions.com) tạo 1 subdomain tên *.domain.com và trỏ về IP của host đang dùng.
Ở đây mình dùng host cPanel 11
Tiếp đến các bạn vào host tạo tiếp 1 *.domain.com.
Thế là bước đầu đã thành công rồi bạn thử đánh đại njajn.domain.com xem, tất cả đều chuyển về trang chủ
Bây giờ chúng tao nhờ vào công dụng của file .htaccess để thực hiện

bạn tạo một file .htaccess với nội dung

RewriteEngine On
RewriteBase /

#www is not a user subdomain
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^gavn.info [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^gavn.info [NC]
RewriteRule ^(.*) $1 [L]

#redirect wildcard subdomains
RewriteCond %{HTTP_HOST} ([^.]+)\.gavn.info [NC]
RewriteRule ^$ /thanhvien.php?user=%1 [L]


ErrorDocument 404 /index.phpsave lại nhá, thử đánh admin.domain.com xem, cuối cùng là hưởng thành quả.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét