Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Các mã PHP và ứng dụng thực tế của hiệu ứng

1. Cấm quyền
Code:
<body oncontextmenu=return(false)>


2. Vô hiệu hoá lựa chọnCode:
<body onselectstart="return false">


3. Nghiêm cấm dánCode:
<body onpaste="return false">


4. Cấm truy cập trực tiếpCode:
<script>
if (top == self)top.location.href = "page.htm";
</script>


Trong đó page.htm là trang bạn muốn cấm truy cập trực tiếp
5. Cấm tham chiếu khungCode:
<script>
if (top != self)top.location.href = "page.htm";
</script>


6. Vô hiệu hoá chức năng các phím Shift, Alt, CtrlCode:
<script>function key(){
if(event.shiftKey) alert("Shift không được phép dùng !");} document.onkeydown=key; </script>


Làm tương tự với Ctr và Alt
7. Giới hạn độ phân giảiCode:
<script?document.write("Chiều rộng"+screen.Width+"Chiều cao"+screen.Height)</script>


8. Để có được thanh địa chỉCode:
<script>document.write(self.location)</script>


9. Để có được thanh địa chỉ sau khi đối số

Code:
<SCRIPT>var add = top.location;
add = add.toString();
document.write (add.substring(add.indexOf("?")+1,add.length));
</SCRIPT>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét