Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Cpanel: Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email

Giả sử tên miền abc.com đã được cài đặt sử dụng hosting với Cpanel, chúng ta có các thông số kỹ thuật như sau:

Tên miền (Domain): abc.com
Địa chỉ đăng nhập vào Cpanel http://www.abc.com/cpanel hoặc http://www.abc.com:2082
Máy chủ mail (Mail server): mail.abc.com


1. Đăng nhập

Đăng nhập vào Cpanel với thông tin tài khoản Cpanel đã được cung cấp.Tài màn hình chính sau khi đăng nhập, tìm mục Mail


Đây là màn hình tập trung tất cả các chức năng liên quan đến việc quản lý và sử dụng email.


2. Khởi tạo email

Chọn Email Accounts để vào mục tạo mới và quản lý các địa chỉ email.

Mục tạo địa chỉ email mới ở ngay đầu màn hình:Nhấn Create Account để thiết lập địa chỉ email với thông số đã nhập.


3. Quản lý các địa chỉ email

Kề dưới mục tạo mới là mục quản lý emailMục Usage / Quota hiển thị dung lượng sử dụng của mỗi email.

Change password thay đổi mật khẩu

Change quota thay đổi dung lượng hộp thư

Delete xóa email và tất cả dữ liệu email trong đó


4. Chuyển tiếp email

Chọn Forwarders để vào mục chuyển tiếp email:Chọn Add Forwarders để tạo lệnh chuyển tiếp:0 nhận xét:

Đăng nhận xét