Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Tự động chèn header và footer bằng .htaccess

B1. Tạo 2 file header.html và footer.html ngang hàng index
B2. Thêm đoạn code sau vào .htaccess:

Code:
php_value auto_prepend_file"header.html"
php_value auto_append_file"footer.html"
B3. Thêm nội dung vào 2 file đã tạo

Done :)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét