Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

20 kiến thức về CSS cần phải biết
1) Biết dùng reset.css:
2) Biết dùng css shorthand:
3) Hiểu cách dùng class và id
4) Biết cách sử dụng HTML semantic (dùng li để làm menu ... chẳng hạn)
5) Dựng layout bằng div thay cho table (tất nhiên vẫn dùng table cho dữ liệu dạng bảng. Để làm cái này phải nắm vững cái 10 ở dưới)
6) Biết dùng các công cụ debug CSS (mà nổi tiếng nhất là Firebug)
7) Biết rút gọn selector (đừng viết dài dòng thừa thãi)
8) Biết 1 số CSS Hack thông dụng như: !important
9) Biết kỹ thuật thay text bằng image (ví dụ dùng text-indent là một số âm thật lớn)
10) Biết các kỹ thuật CSS Positioning như: float: left, right ..
11) Biết CSS được load như thế nào (phân biệt @import và )
12) Biết làm đẹp form bằng CSS
13) Thường xuyên xem code các website làm CSS chuẩn
14) Biết làm góc bo tròn bằng CSS
15) Biết cách bảo trì code CSS (viết code để người khác đọc, hoặc mình sau này đọc lại còn hiểu, cấu trúc rõ ràng, có comment...)
16) Biết sử dụng các loại đơn vị kích thước khác nhau như: px và em
17) Biết sự khác nhau về CSS giữa các trình duyệt (cùng 1 thuộc tính CSS thể hiện trên các trình duyệt khác nhau sẽ khác nhau thế nào, nhất là kiến thức về Box Model do IE 6 và các trình duyệt theo chuẩn quan niệm khác nhau về width, height ...)
18) Biết thiết kế một trang web nhiều cột bằng CSS (cái này không khó nếu bạn nắm vững cái 10)
19) Biết dùng 1 CSS Editor (như Dreamweaver, Notepad++ ...)
20) Biết cách dùng media type (để trang web hiển thị khác nhau trên các loại thiết bị khác nhau: máy tính, máy chiếu, máy in, máy điện thoại di động...)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét