Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Cách tạo subdomain trong Direct Admin


Đầu tiên:
Bước 1:
Nếu các bạn DNS namesever
NS1: ns1.4be.vn
NS1 IP: 112.78.15.3
NS2: ns2.4be.vn
NS2 IP: 112.78.15.3
Thì không cần làm gì nữa tới bước 2

Bạn nào DNS trung gian qua everydns hay gì đó thì DNS từng sub domain về IP 112.78.15.3(cái này mình không nói nữa...)
Bước 2:

VD: forum or home

Bước 3:


Các bạn chọn Site Redirection
Tiếp đó


- Dòng đầu bạn điền folder như tên subdomain
VD: forum.thegioiteenviet.org thì điền ngay đó là /forum
- Dòng 2: bạn chọn 301 Permanent <=== cái này nha các bạn.
- Dòng 3: Điền cái subdoamin vô thôi như VD trên http://forum.thegioiteenviet.org

Bước 4: Khi bạn tạo subdomain ở bước 2 thì nó tự tạo cho bạn trong thư mục public_html của bạn những folder của subdomain sẵn rồi,
Sau đó các bạn up đè lên thay cái folder đó(có thể xóa,úp lên với cái tên như thế),nhớ là không phải úp trong folder đó.

Bước 5: F5 và xem kết quả
Một điều quan trong nữa khi bạn tạo subdomain thì trong public_html có file .htaccess với nội dung:

Redirect 301 /home http://sub.domaincuaban.com
Redirect 301 /forum http://sub.domaincuaban.com

Giờ bạn muốn nó tự chuyển trang khi vào domain sang sub.domain thì thêm cái này

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domaincuaban.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.
domaincuaban.com$
RewriteRule ^(.*)$ "http\:\/\/sub.
domaincuaban\.com$1" [R=301,L]

Khi vào domain nó tự chuyển sang sub

0 nhận xét:

Đăng nhận xét