Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Hướng dẫn DNS domain về Blogspot

Đăng ký 1 cái DNS trung gian ví dụ PAVietNam tại:
https://dotvn.pavietnam.vn/register.php

Mấy cái name Server bạn điền:
ns1.pavietnam.vn & ns2.pavietnam.vn

Sau đó cấu hình DNS tại PaVietNam như hình:
Bước tiếp theo bạn vào Blogspot vào Cài Đặt và sửa domain.blogspot.com thành domain của bạn muốn trỏ về.
Thay blog.kenjivn.net thành domain bạn muốn trỏ về Blogspot

Have Fun.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét