Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Lệnh chuyển phím tắt trong VLTK !!!

Lệnh chuyển Mặc Định sang Kết Hợp cho nút Q, W, E ...
 /AddCommand Q ? DirectShortcutSkill(0)
/AddCommand W ? DirectShortcutSkill(1)
/AddCommand E ? DirectShortcutSkill(2)

Gán nút đi bộ-chạy R
/AddCommand R ? Switch([[run]])

Gán nút lên - xuống ngựa M
/AddCommand M ? Switch([[horse]])

Gán nút ngồi thiền V
/AddCommand V ? Switch([[sit]]

Gán nút lên - xuống ngựa M thành nút số 4
/AddCommand 4 M Switch([[horse]])

Chuyển PK ĐS và Chiến Đấu bằng phím 4-5-6
/AddCommand 4 Pk1 Switch([[pk]],1)
/AddCommand 6 Pk1 Switch([[pk]],2)
/AddCommand 5 Pk0 Switch([[pk]],0)
Lưu ý các con số ở cuối dòng lệnh tương ứng với 0(luyện công), 1(chiến đấu), 2 (đồ sát)... Nếu muốn bạn có thể phân phối theo kiểu khác tùy thích!

Lệnh đi bộ R vào nút chuột phải thì dùng lệnh sau:
/AddCommand RButton R Switch([[run]])

Hoặc gán lệnh lên xuống ngựa M vào chuột phải
/AddCommand RButton M Switch([[horse]])

Khinh công bằng chuột phải
/AddCommand RButton ? DirectShortcutSkill(1)

- Đi xa phu 1: ClickPos "240,275"
- Đi xa phu 2: ClickPos "240,290"
- Đi xa phu 3: ClickPos "240,205"

2 nhận xét:

  1. vui long cho minh hoi? , minh muon bo? phim tat' sau khi cai dat thi sao v ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đổi từ mặc định sang kết hợp hoặc ngược lại để bỏ phím tắt bạn ơi

      Xóa