Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

[AUTOIT] CCV checker gate GKG by kid1232

Gate này dùng lâu rồi, giờ nó fix, fix code k nổi, nhờ mấy lão cũng k fix đc, thôi thì đi code theo hướng như kiểu winform...
code nghịch thôi, lỗi gì cứ nói mình sửa
thực ra cũng tính làm để sau này có gate thì cứ thay đổi phần check là đc, form lọc, phân loại dùng chugn :v

Highslide JS
Link down

Tải về
Địa chỉ: Nhấn vào đây để tải về
Mật khẩu: Không có


update fix lỗi

Tải về
Địa chỉ: Nhấn vào đây để tải về
Mật khẩu: Không có


Sợ thì đừng dùng nhá

Đi đâu ghi dùm cái nguồn kid1232 NBT - http://kid1232.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét