Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Dải IP file hosts vào facebook ngày 31 tháng 3 năm 2013173.252.110.27 facebook.com
31.13.79.17 upload.facebook.com
31.13.79.17 login.facebook.com
31.13.79.17 apps.facebook.com
31.13.79.17 graph.facebook.com
31.13.79.17 register.facebook.com
31.13.79.17 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.17 vi-vn.facebook.com
31.13.79.17 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.17 developers.facebook.com
31.13.79.17 error.facebook.com
173.252.110.27 channel.facebook.com
173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.17 pixel.facebook.com
173.252.110.27 www.facebook.com
173.252.110.27 www.login.facebook.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét