Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

PDGL Box.Net 50G - Tool Auto Up 50G cho tài khoản Box.Net

PDGL Box.Net 50G. Tool auto Upgrade tài khoản box.net lên 50G miễn phí.
Sử dụng:
Download đúng phiên bản và giải nén, mở filePDGL Box.Net 50G

Highslide JS

Nhập email và password của tài khoản box.net, sau đó click Upgrade.
Nếu tool báo:You have successfully upgraded to 50 GB of storagethì tài khoản của bạn đã được Up lên 50G.
Đăng nhập và tận hưởng.

Yêu cầu:
Windows XP/Vista/7

Download:https://code.google.com/p/pdgl-box-50g/downloads/list
32Bit:https://code.google.com/p/pdgl-box-50g/downloads/detail?name=PDGL%20Box50G_x86.rar
64Bit:https://code.google.com/p/pdgl-box-50g/downloads/detail?name=PDGL%20Box50G_x64.rar

Nguồn:http://phongdatgl.biz/blog/read.php?796#ixzz2SDDW02RJ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét