Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

[DigitalOcean] $10 Credit - hoặc 2 tháng free với VPS 512MB

Logo
Happy Monday!

On this Monday, DigitalOcean is giving away $10 in cloud hosting credits or two months free on a 512MB Droplet. Just enter the promo code below to redeem your free credit.
Enter promo: HAPPYMONDAY10 (expires on 9/30/13)
Happy coding,
DigitalOcean


 5
512MB Memory
1 Core
20GB SSD Disk
1TB Transfer

0 nhận xét:

Đăng nhận xét