Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Buttons chia sẽ Facebook đối với Blogger

Facebook đã chính thức giới thiệu ReTweet như các nút facebook cho blog hoặc các trang web của bạn. Các nút này facebook xem nhiều tương tự như ReTweet nút của Tweetmeme. Facebook có 5 phong cách của các nút chia sẻ. Ở đây chúng ta sẽ thấy hai người trong số họ.
Thêm một nút Facebook số cổ phần sẽ hiển thị một số gọn gàng của bạn bao nhiêu lần blog Bài viết đã được chia sẻ trên Facebook.

Facebook Chia sẻ Button Style 1

facebook-share-button-for-blogger-1

Mã  Facebook Chia sẻ Button Style 1<div style="float:right;padding:4px;">
<a expr:share_url='data:post.url' name='fb_share' rel='nofollow' type='box_count'/>
<script type="text/javascript" src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"/>
</div>


Facebook Chia sẻ Button Style 2

facebook-share-button-for-blogger-2

Facebook Chia sẻ Button Style 2
<div style="float:left;padding:4px;">
<a expr:share_url='data:post.url' name='fb_share' rel='nofollow' type='box_count'/>
<script type="text/javascript" src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"/>
</div>

Facebook Chia sẻ Button Style Compact 1

facebook-share-button-for-blogger-3

Mã cho Style Chia sẻ Facebook Button Compact 1<div style="float:right;padding:4px;">
<a expr:share_url='data:post.url' name='fb_share' rel='nofollow' type='button_count'/>
<script type="text/javascript" src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"/>
</div>

Facebook Chia sẻ phong cách Button Compact 2

facebook-share-button-for-blogger-4

Mã cho Style Chia sẻ Facebook Button Compact 2<div style="float:left;padding:4px;">
<a expr:share_url='data:post.url' name='fb_share' rel='nofollow' type='button_count'/>
<script type="text/javascript" src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"/>
</div>

Làm thế nào để cài đặt Facebook Chia sẻ Count Button trên Blogger của bạn?

1.Select một trong những nút Chia sẻ phong cách và bản sao các luật tương ứng.
2.Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML – và click ô Mở rộng Mẫu Tiện ích
3.Nhấn Ctrl+F và tìm:

 
<div class='post-header-line-1'/> 
 Hoặc:
<dữ liệu: post.body/>
 
Sau đó dán mã Facebook Chia sẻ  (mà bạn đã sao chép).
4.Save mẫu và bạn sẽ nhận được một nút facebook tính chia sẻ gần nhau blog của bạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét