Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Free Cloud Hosting

Victim: https://hostzil.la/free-cloud-hosting.html

  • 100 MBDisk Space / Storage
  • UNLIMITEDData Transfer / Bandwidth
  • UNLIMITEDE-Mail Accounts
  • UNLIMITEDSQL Databases
  • UNLIMITEDAddon Domains
  • UNLIMITEDParked Domains
  • UNLIMITEDSub Domains
  • UNLIMITEDFTP Accounts
  • VIEW DEMOcPanel 11.x Hosting Control Panel
  • 24 LanguagesMulti-lingual Control Panel
Lưu ý: Dùng sock reg nhe hình như nó cấm IP VN.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét