Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

SEO URLs diễn đàn vBulletin (vBB) dùng vBSEO

Hẳn các Webmaster Việt Nam đã quá quen thuộc với hệ thống Bulletin vBB hay còn gọi là vBulletin. Đây là một diễn đàn rất mạnh nhiều tính năng và cộng đồng sử dụng rất lớn. Như rất nhiều hệ thống quản trị nội dung (CMS) khác, vBulletin có nhiều thành phần chưa tối ưu cho máy tìm kiếm (trùng lặp nội dung, đường dẫn URL thân thiện, sơ đồ Website, …). Có khá nhiều Mods SEO vBB, nhưng có lẽ phổ biến và nhiều tính năng nhất hiện này là vBSEO.

Một trong những tính năng chính của vBSEO là cho phép bạn viết lại đường dẫn URL một cách thân thiện với máy tìm kiếm. Mặc dù vBSEO có thể lọc, chuyển đổi một số ký tự đặc biệt của một số ngôn ngữ, nhưng vẫn chưa tích hợp tiếng Việt. Việc này tạo ra các đường dẫn URL chứa các ký tự mở rộng hoặc có dấu không thể đọc được bằng trình duyệt gây khó khăn cho người dùng.
Sau đây là cách tích hợp hàm chuyển đổi tiếng việt cho vBulletin sử dụng vBSEO qua hai bước : (Nhớ copy một bản sao tệp tin config_vbseo.php trước khi tiến hành sửa đổi.
Xử lý ký tự tiếng Việt


 • Mở file config_vbseo.php (nằm tại thư mục includes forum vBB) bằng trình soạn thảo của bạn (nếu chưa có thì mình xin giới thiệu EditPad Pro hoặc UltraEdit). Nhớ hiển thị tệp tin cấu hình vBSEO bằng UTF-8.
  Tìm đoạn mã nguồn :
  PHP Code:
  // ****** CUSTOM CHARACTER REPLACEMENTS ******
  // The following array enables you to select a replacement for characters other than the ones replaced
  // by default.
   
  $vbseo_custom_char_replacement = array(); 
  Thay nguyên bằng đoạn:
  PHP Code:
  // ****** CUSTOM CHARACTER REPLACEMENTS ******
  // The following array enables you to select a replacement for characters other than the ones replaced
  // by default.
  $vbseo_custom_char_replacement = array('ơ'=>'o','Ơ'=>'o','ó'=>'o','Ó'=>'o','ò'=>'o','Ò'=>'o','ọ'=>'o','Ọ'=>'o','ỏ'=>'o','Ỏ'=>'o','õ'=>'o','Õ'=>'o','ớ'=>'o','Ớ'=>'o','ờ'=>'o','Ờ'=>'o','ợ'=>'o','Ợ'=>'o','ở'=>'o','Ở'=>'o','ỡ'=>'o','Ỡ'=>'o','ô'=>'o','Ô'=>'o','ố'=>'o','Ố'=>'o','ồ'=>'o','Ồ'=>'o','ộ'=>'o','Ộ'=>'o','ổ'=>'o','Ổ'=>'o','ỗ'=>'o','Ỗ'=>'o','ú'=>'u','Ú'=>'u','ù'=>'u','Ù'=>'u','ụ'=>'u','Ụ'=>'u','ủ'=>'u','Ủ'=>'u','ũ'=>'u','Ũ'=>'u','ư'=>'u','Ư'=>'u','ứ'=>'u','Ứ'=>'u','ừ'=>'u','Ừ'=>'u','ự'=>'u','Ự'=>'u','ử'=>'u','Ử'=>'u','ữ'=>'u','Ữ'=>'u','â'=>'a','Â'=>'a','á'=>'a','Á'=>'a','à'=>'a','À'=>'a','ạ'=>'a','Ạ'=>'a','ả'=>'a','Ả'=>'a','ã'=>'a','Ã'=>'a','ấ'=>'a','Ấ'=>'a','ầ'=>'a','Ầ'=>'a','ậ'=>'a','Ậ'=>'a','ẩ'=>'â','Ẩ'=>'a','ẫ'=>'a','Ẫ'=>'a','ă'=>'a','Ă'=>'a','ắ'=>'a','Ắ'=>'a','ằ'=>'a','Ằ'=>'a','ặ'=>'a','Ặ'=>'a','ẳ'=>'a','Ẳ'=>'a','ẵ'=>'a','Ẵ'=>'a','ế'=>'e','Ế'=>'e','ề'=>'e','Ề'=>'e','ệ'=>'e','Ệ'=>'e','ể'=>'e','Ể'=>'e','ễ'=>'e','Ễ'=>'e','é'=>'e','É'=>'e','è'=>'e','È'=>'e','ẹ'=>'e','Ẹ'=>'e','ẻ'=>'e','Ẻ'=>'e','ẽ'=>'e','Ẽ'=>'e','ê'=>'e','Ê'=>'e','í'=>'i','Í'=>'i','ì'=>'i','Ì'=>'i','ỉ'=>'i','Ỉ'=>'i','ĩ'=>'i','Ĩ'=>'i','ị'=>'i','Ị'=>'i','ý'=>'y','Ý'=>'y','ỳ'=>'y','Ỳ'=>'y','ỷ'=>'y','Ỷ'=>'y','ỹ'=>'y','Ỹ'=>'y','ỵ'=>'y','Ỵ'=>'y','đ'=>'d','Đ'=>'d'); 
  Bạn có thể dùng các hàm xử lý tiếng Việt khác.
 • Tìm đoạn:
  PHP Code:
  // ****** REMOVE NON-ENGLISH CHARSET FROM URLs? ******
      
  define('VBSEO_FILTER_FOREIGNCHARS',           x); 
 • Thay thế bằng:
  PHP Code:
  // ****** REMOVE NON-ENGLISH CHARSET FROM URLs? ******
      
  define('VBSEO_FILTER_FOREIGNCHARS',           2); 
Upload config_vbseo.php

 • Chuyển file config_vbseo.php về dạng ANSI, bằng cách vào trình soạn thảo, chọn phần Format chọn Encode in ANSI rồi lưu chèn lại tệp tin;
 • Bây giờ bạn có thể upload tệp tin config_vbseo.php vừa sửa đổi chèn vào tệp tin cũ trên thư mục includes của forum vBulletin.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét