Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Cách thêm số trang cho blogger , thay cho "Newer Post" "Home" "Older Post "

Mặc định của các mẫu blogspot, phía dưới cùng gần sát với footer là các danh mục về "trang" thông thường khi vào trang đầu tiên thì bao gồm 2 link là "Home" và "Old Post". Khi bạn click vàp "Old Post" thì sẽ được chuyển đến trang tiếp theo thì có thêm link "Newer Post".
Và giờ tôi xin giới thiệu các bước thực hiện áp dụng cho Blogspot - Blogger để có được danh mục số trang như hình bên.
blogger page navigation
1.Đăng nhập vào Bảng điều khiển Blogger của bạn 
2. Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML – và click ô Mở rộng Mẫu Tiện ích
3. Nhấn Ctrl+F và tìm:

]]></b:skin>
và thay thế bằng

.showpageArea a {text-decoration:underline;}
.showpageNum a {text-decoration:none;border: 1px solid #cccccc;margin:0 3px;
padding:3px;}
.showpageNum a:hover {border: 1px solid #cccccc;background-color:#cccccc;}
.showpagePoint {color:#333;text-decoration:none;border: 1px solid #cccccc;
background: #cccccc;margin:0 3px;padding:3px;}
.showpageOf {text-decoration:none;padding:3px;margin: 0 3px 0 0;}
.showpage a {text-decoration:none;border: 1px solid #cccccc;padding:3px;}
.showpage a:hover {text-decoration:none;}
.showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#333333;}
]]></b:skin>
Đây là phần CSS trong đó xác định các giao diện của các navigation.You trang có thể sửa đổi nó theo nhu cầu của bạn
4.Next là phần JavaScript. Tìm

</body>

và thay thế bằng

<!--Page Navigation Starts-->
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<script type='text/javascript'>
var pageCount=5;var displayPageNum=5;
var upPageWord =&#39;Previous&#39;;
var downPageWord =&#39;Next&#39;;
</script>
<script src='http://blogergadgets.googlecode.com/files/blogger-page-navi.v1.js'
  type='text/javascript'/>
</b:if>
</b:if>
<!--Page Navigation Ends -->
</body>
Như bạn thấy, có một số thông số tùy chỉnh trong mã này
var pageCount = 5;
Mã này xác định số lượng các bài viết đó sẽ được hiển thị trên mỗi trang.
var displayPageNum = 5;
Mã này xác định số lượng các con số định hướng bổ sung trang đó sẽ được hiển thị trên trang.
var upPageWord = 'Previous';
var downPageWord = 'Next';
Hai dòng xác định các văn bản đó sẽ được hiển thị cho previous pagenext page tương ứng.

Nhãn Fix

Bây giờ chúng ta có một mặc định problem.By, các blogger trang nhãn sẽ hiển thị 20 posts.Chúng ta sẽ phải cắt giảm này xuống giá trị mà chúng tôi đã cho biến pageCount (Hoặc các bài viết trên mỗi trang).Đối với điều này chúng ta sẽ phải chỉnh sửa mẫu của chúng ta

Làm thế nào để chỉnh sửa các mẫu để cắt ngắn các bài viết trên mỗi trang?

Chuyển đến Chỉnh sửa HTML trang và Mở rộng Mẫu Tiện ích
Bây giờ tìm thấy nhau xuất hiện của

'data:label.url'
 
(Bao gồm cả các dấu ngoặc kép) và thay thế nhau của nó với

'data:label.url + &quot;?&amp;max-results=5&quot;'
Ở đây 5 là số lượng các bài viết được hiển thị trên mỗi trang.
Bây giờ nếu bạn đang sử dụng các widget  bởi phydeaux3, sau đó tìm.

a.href = "/ search / label / '+ encodeURIComponent (t);
và thay thế bằng

a.href = &#39;/search/label/&#39;+encodeURIComponent(t)+&#39;?&amp;max-results=
5&#39;;
Đây cũng 5 là số lượng các bài viết được hiển thị trên mỗi trang.


Bài viết thế là xong , chúc các bạn thành công !
Theo Archive24h.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét