Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Các status của domain sau khi hết hạn

Những tên miền hết hạn thường được đem ra đấu giá tại các sàn đầu giá tên miền như NameJet, Snapnames, Pool, GoDaddy (TDNAM)… Các nhà đăng ký tên miền thường có mối quan hệ đối tác với các công ty tổ chức đấu giá tên miền để có thể độc quyền khai thác dịch vụ đăng ký trước tên miền (backorder) hoặc đấu giá (auction).

Domain Status
Một số mối quan hệ đối tác giữa nhà đăng ký tên miền với các sàn đấu giá tên miền như:
 • Dịch vụ đăng ký trước tên miền NameJet
 • Dịch vụ đăng ký trước tên miền NameJet
 • Enom – NameJet: cùng thuộc DemandMedia.
 • Network Solutions – NameJet: đối tác.
 • Moniker – Snapnames: cùng thuộc OverSee.net.
 • Dotster, Answerable – Snapnames: đối tác.
 • Namescout.com, Rebel.com - Pool: cùng thuộc Momentous.ca.
Khi các tên miền hết hạn và không được gia hạn bởi người sở hữu, các nhà đăng ký tên miền chuyển trạng thái tên miền sang dạng “giai đoạn tự động gia hạn” (auto renew period). Đây là trạng thái ẩn vì khi kiểm tra tên miền vào thời điểm đấy, người xem dễ dàng nhận ra ngày hết hạn được gia hạn thêm một năm mặc dù chủ nhân của tên miền không hề gia hạn. Dịch vụ đăng ký trước tên miền Pool
Trong khoảng thời gian tên miền nằm trong giai đoạn tự động gia hạn (auto renew status), người chủ sở hữu tên miền có thể gia hạn và vẫn duy trì quyền sở hữu tên miền của mình bằng cách trả tiền phí gia hạn.
Trong khoảng 35 ngày ở trạng thái tự động gia hạn, tên miền sẽ được các đối tác là công ty dịch vụ đấu giá tên miền đem ra đấu giá. Nếu có người đặt giá (bid placed) cho tên miền đó, tên miền sẽ thuộc về người chiến thắng khi chủ sở hữu tên miền hiện tại vẫn tiếp tục không gia hạn. Nếu có nhiều người cùng đặt giá, tên miền sẽ được đem ra đấu giá thông thường là trong 3 ngày. Người chiến thắng là người đặt giá cao nhất trong cuộc đấu giá.
Sau khoảng thời gian 35 ngày, nếu không có ai đăng ký trước tên miền (backorder), tên miền sẽ được bỏ trạng thái “tự động gia hạn” (auto renew status) mà chuyển sang trạng thái “chuộc lại” (redemption status) rồi đến trạng thái “chuẩn bị xóa” (pending delete status). Tên miền sẽ được đăng ký tự do sau khoảng 6 ngày kể từ lúc trạng thái “chuẩn bị xóa” bắt đầu.
Trong số các công ty dịch vụ đấu giá tên miền thì NameJet và Snapnames thường sử dụng cách thức “tự động gia hạn” và đối tác đấu giá như trên.
Có nhiều trường hợp người chủ sở hữu gia hạn tên miền khi tên miền được đăng trên các sàn đấu giá. Lúc này, các tên miền được gia hạn nên xóa khỏi dữ liệu của các sàn đấu giá ngay thời điểm đó. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều tên miền đã được gia hạn nhưng vẫn còn đăng trên NameJet hoặc Snapnames. Thông thường cần 1-2 ngày để xóa những tên miền này khỏi NameJet và Snapnames trong khi đáng lẽ việc này nên làm nhanh hơn.Vòng thời gian của tên miền
Khác với các nhà đăng ký tên miền khác, GoDaddy tận dụng kho tên miền khổng lồ bị hết hạn được đăng ký của mình để đem ra đấu giá độc quyền tại TDNAM (hiện đã được đổi thành Godaddy Auction). GoDaddy cũng dùng cách thức “tự động gia hạn” tuy nhiên thời gian ngắn hơn. Sau khoảng 25 ngày kể từ lúc hết hạn, tên miền sẽ được đăng đấu giá trong vòng 10 ngày tại Godaddy Auction. Kể từ lúc kết thúc đấu giá 7 ngày, chủ sở hữu vẫn có thê gia hạn tên miền bằng cách gọi điện thoại để gia hạn với chi phí là $80 cho tiền chuộc lại (redemption fee) cộng với tiền gia hạn.

Các trạng thái của tên miền:

 • Hoạt động (active): 1-10 năm.
 • Hết hạn (expired): 1-45 ngày.
 • Giai đoạn chuộc lại (redemption period): 30 ngày.
 • Giai đoạn chuẩn bị xóa (pending delete period): 5 ngày.
Như vậy kể từ lúc tên miền hết hạn, trung bình sau khoảng 76 ngày thì tên miền có thể được tự do đăng ký.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét