Chia sẻ thông tin

KenjiVN - Quốc Trưởng

Search This Blog

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Việt Nam sẽ có "siêu xa lộ thông tin" vào năm 2020


ICTnews - Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2020, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT và các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT-TT kết nối với quốc tế, hình thành "siêu xa lộ thông tin" trong nước và liên kết quốc tế.
Anh-minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhiệm vụ trên đã được Chính phủ phân công rõ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/6/2012 của Chính phủ.
Một trong những mục đích của Chương trình hành động này là xác định các nhiệm vụ chủ yếu, có tính tổng hợp, bao quát của Chính phủ để chỉ đạo thực hiện thành công mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Đồng thời, Chương trình hành động của Chính phủ sẽ là căn cứ cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ của mình để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết 13 đề ra.
Để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra, Chính phủ cũng phân công cụ thể nội dung công việc cho các Bộ, ngành, địa phương.
Đối với việc xây dựng hạ tầng thông tin, trong số 12 nhiệm vụ sẽ được các Bộ, ngành, địa phương thực hiện từ nay đến 2020, Bộ TT&TT được Chính phủ giao chủ trì thực hiện 5 nhiệm vụ, gồm: Xây dựng đề án huy động vốn cho đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng thông tin đến năm 2020 để đảm bảo tính khả thi; Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT-TT kết nối với quốc tế, hình thành "siêu xa lộ thông tin" trong nước và liên kết quốc tế; Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp CNTT, thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm phát triển nhanh, xây dựng khu CNTT trọng điểm quốc gia; Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử trên phạm vi cả nước; Xây dựng chương trình đầu tư nâng cao năng lực phát triển nguồn nhân lực CNTT, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý hệ thống hạ tầng thông tin, phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia về không gian mạng.
Bên cạnh đó, Bộ TT&TT sẽ tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác như: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân, triển khai thực hiện Thẻ công dân điện tử (Bộ Công an chủ trì); Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (Bộ TN&MT chủ trì); Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở (Bộ Xây dựng chủ trì); Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT chủ  trì)…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét